onsdag 3 oktober 2007

Ålands Framtid r.f

  • Detta visste jag inte om Åland ?!

Som bekant har Åland en autonomi från år 1921 då vi valde att inte vara finnar .
Det bästa alternativet som stod till buds i Nationernas Förbund var att få självstyrelse som inte
skulle vara en egen stat men skulle få fritt utvecklas intill detta nämnda politiska stats kriterium.
96 % av ålänningarna valde 1917 att få bli införlivade med moderlandet Sverige.
Sverige förlorade i krig Finland inklusive Åland till Ryssland 1809.
Under 1809-1917 var Finland och Åland ryskt .
Vissa rättigheter hade Finland kallat storfustendöme med egen lantdag och autonomi.
En förryskningsprocess som blev allt häftigare gjorde att yngre finska män började drömma om ett FRITT FINLAND . I Vasa 6.Dec 1917 gav den självständighets förklarande legala finska regeringen order till Mannerheim att avväpna bolchevikerna . Inbördeskriget vita mot röda startade ,där de vita tog hem segern. Nämnde genral fortsatte karriären i vinter och fortsättningskrigen mot Sovjet för att slutligen bli president i republiken.
De som ledde de vita hade fått sin utbildning i Tyskland sk jägarkårister.
Åland förekom Finland genom att (kommunalstämman nov 1917) således några veckor före självständighetsförklaringen välja sida och begära av Sveriges kung och folk att få bli införlivade med Sveariket. Svenskarna motsatte sig inte sina stamfränders begäran.

I nämnda NF blev det hårda strider politiska varför uppgörelsen om Åland blev Autonomi.

I dag råder ingen nöd på oss -varför bråka ?

Ett subtilt politiskt förtryck finns således eftersom Ålands Framtid r.f http://www.alandsframtid.ax/
bildades i början av millenniet.

Vi har val den 21.okt 2007 som gäller 30 lagtingsledamöter och för 16 kommuner i ett kombinerat proportionellt folkval . Där utgången indirekt i en av valfrågorna är . Kommer ÅF
att öka sina två mandat i Lagtinget eller tvärtom .
Jag tror på 4+ i mandatökning .
Ett i såfall indirekt betyg på att ett missnöje med sakernas tillstånd härstädes råder i såfall eller att detta är överdrivet och vinklat . Betyget var oförändrat mandat en klar besvikelse !

Partiet behöver en annan mer offensiv utstrålning gällande målet . Det räcker ej med att sitta i parlamentet . Det är svårt att se någon aktivitet från fler än 10 innercircle VIPs !

Sorry !

Glad Jul i allafall önskar Allan..

I övrigt hänvisar jag till vänstervridningen inom SVT såsom varande signifikant också på klobbarna . Nämnda faktum finns undersökningar på västerut .

Konstigt nog så ivrar nämnda grupper inte för frihet för ålänningar - utan nästan med en mun
försöker skåpa ut ÅF i periferin -medan man ensriktat tyr sig till den finska björnens varma omfamningar.

Månne nämnda grupper Lib+ SOC väljare i huvudsak själva sitter vid köttgrytorna i trygg förtröstan om att den klumpsumma ca 200MEUR årigen eller 0,45% av Finska Statsbudgen av dagens storlek.

Ålands partyt om klumpsummemiljonerna har pågått alltför länge utan ansvar egentligen .
Det har gällt att klösa åt sig .

Resultatet har blivit snedvriden byråkrati sjukvård skola och miljöpolitik.

Om ålänningarna själva skulle beskatta sig själva -försvunne hälften av det dödkött som är i symbios med nuvarande självstyrelse.
Ålänningen har alltid varit litet snål ,men företagsam
och flitig.

"Jag är varken finne eller svensk jag är ålänning" var svaret .

From Maritime Aaland Islands 2nd Oct 2007

.. Allans lilla.. genom Allan..